Litt historikk

hagesenter01

  • Gårdsdriften ble bevart frem til den store låvebrannen 3. september 1946
  • H. A. Skajem begynte med salg av frukt og bær i 1949 på Stortorvet i Oslo
  • Planteskolen og planteutsalg på gården startet opp i 1952
  • Papirinnsamling sørget for helårsdrift
  • Produksjonen ble flyttet til Flisa på slutten av 70-tallet og var av de første som begynte med plotteplanteproduksjon i Norge
  • Vår avdeling på Flisa i Åsnes kommune er lagt ned, men vi har fortsatt litt planter igjen der
  • Planene for utvidelse begynte allerede på slutten av femtitallet. Utgraving i 1978 og bygging av 1500 m²  kjeller/lager i 1979. Ny utgraving i 1982 før bygging av 2000 m²  kjeller og lager i 1986. Det nåværende hagesenteret med låve/kontor ble ferdigstilt i 1988.
  • Paul A. Skajem arbeider videre med oppgradering av stabbur, sidebygg og hovedgård

 

hagesenter04

hagesenter05

hagesenter06

hagesnter07

riishovedgaard2

riishovedgaard

032s7YmzANv8

012s7YmzANqn